Business Coaching

Coaching on menetelmä, jonka avulla voit löytää voimavarasi ja saavuttaa konkreettisia tavoitteitasi. Tulokset ovat upeita!

Sopiiko coaching sinun tilanteeseesi?
Coaching sopii moneen tilanteeseen. Meillä kaikilla on mieltä askaruttavia asioita tai unelmia, joita haluamme saavuttaa. Joku haluaa kehittää omaa johtajuuttaan ja toinen vaikka edetä urallaan uusiin haasteisiin. Tarvitaan vain avointa mieltä ja halua löytää oma potentiaali.

Mitä eroa on coachingilla ja Visuaalinen business coachingkonsultoinnilla/mentoroinnilla/terapialla?

Coaching ja mentorointi eroavat menetelminä toisistaan sillä, että coach tuo mukanaan ammattitaitoisen prosessin ja jättää omat kokemukset ja neuvot pois. Mentorointiin puolestaan kuuluu oleellisesti kokemusten jakaminen. Konsultointi  eroaa coachingista sillä, että siinä tuodaan konsultin omaa osaamista vahvasti esiin. Terapiaa coaching ei myöskään ole. Coaching tuo esiin valmennettavan omat voimavarat,  se avartaa ajattelumaailmaa ja tuo konkreettisia tuloksia.

Coaching-prosessia syventäviä työkaluja
Teen yksilövalmennusta, johtajavalmennusta ja johtoryhmien valmennusta. Coaching-prosessiin voi helposti lisätä itsetuntemukseen ja johtamiseen liittyviä elementtejä kuten 360-profiilin, Belbi-tiimiroolianalyysin tai itsetuntemusta tukevan enneagrammihaastattelun. Coachingia voi tehdä myös ryhmälle tai tiimille. Visuaalisin keinoin coachingista saa vielä vaikuttavampaa.

Miten usein coaching-tapaamisia on?
Coaching-prosessi toimii parhaiten, jos tapaamisia on parin viikon välein ainakin kolmen kuukauden ajan. Silloin suunnitelmien toimeenpano ja motivaatio ovat parhaimmillaan. Voit myös kokeilla coachingia lyhyemmällä kolmen tapaamisen kokonaisuudella. Saat myös itsellesi sopivia välitehtäviä aiheesi mukaan.

Visuaalinen Business Coaching
Uutena menetelmänä olen ottanut käyttööni myös visuaalisen business caochingin. Siinä asiakas saa session lopuksi aiheestaan visualisoinnin, joka auttaa selkeyttämään teemaa.

Lisää valmennuksista ja coachingista: www.energiavalmennus.fi

Haluaisitko kokeilla mistä on kyse? Varaa maksuton kokeilucoaching itsellesi tästä!

Kokeile coachingia johtajavalmennus coaching demo

Referenssit

Kerään koulutuksistani jatkuvasti palautetta ja käytän NPS-mittaria. NPS eli Net Promoter Score kertoo kuinka paljon suosittelijoita yrityksellä on suhteessa neutraaleihin ja ei-suosittelijoihin. Coaching-palautteeni NPS-arvo tällä hetkellä +100, kaikki coachattavani suosittelevat muille. Halutessasi saat myös referenssejä, jos haluat tietää lisää.

”Nina osaa ohjata minua eteenpäin ja tekemään perusteltuja päätöksiä. Jokaisen session jälkeen tuli kepeämpi olo. Sydämellinen kiitos aidosta välittämisestä.”

”Coaching antaa oivalluksia ja vie tavoitteellisena prosessina asioita eteenpäin. Antoisinta on ollut tuki omaan tekemiseen ja apu päätöksentekoon, itsetuntemuksen ja -varmuuden lisääntyminen.”

”Luottamuksellinen tapa hoitaa/työstää oman tulevaisuuden pohdinnassa tarvittavia ajatuksia kypsemmälle tasolle ammattitaidolla. Nina Karlsson on kokenut ammattilainen coaching-tehtävässä ja hallitsee monipuolisesti koko prosessin elinkaaren vaiheet. Hän kykenee tuomaan konkreetista lisäarvoa yhdessä sovittujen tavoitteiden saavuttamisessa.”

Voit lukea lisää ylläolevista aihealueista blogissani. Tulen mielelläni kartoittamaan, mikä teille sopii parhaiten!

Sertfionti tarkoittaa, että ammatticoachilla on yli 100 coaching-tuntia takanaan ja hän on myös sitoutunut noudattamaan kansainvälisen järjestön eettisiä sääntöjä. Lue lisää tästä: ICF Finland

Coaching vaikuttaa johtajavalmennus itsetuntemus valmennus coach

ACC coaching

Tallenna

Tallenna